Protustrujni izmjenjivač topline


Izmjenjivače izrađujemo iz bakrenih cijevi , čeličnih cijevi , inox cijevi. Cijevi se uprešavaju u cijevnu stijenu a izmjenjivači su klasične “U “izvedbe.

Izmjenjivači se izrađuju za sve medije i pritiske, a uz svaki izdajemo projektnu dokumentaciju i ateste.
Dostupni su  u snazi do 5000kW

Ukoliko nije određena površina cijevnog zagrijača tada treba navesti slijedeće podatke:

  • temperaturu primarnog medija na ulazu i izlazu
  • temperaturu sekundarnog medija na ulazu i izlazu
  • željani učinak (kapacitte) u kW .
  • radne pritiske oba medija (primarnog i sekundarnog)

Na osnovu ovih podataka možemo odrediti  veličinu cijevnog zagrijača.

Za sve ostale informacije kontaktirajte našu tehničku službu.