Ležeći bojler 2


ZAGRIJAČ VODE (BOJLER) LEŽEĆI – IZVEDBA 2

a _ulaz primarnog medija
b _izlaz primarnog medija
c _ulaz sekundarnog medija
d _ izlaz sekundarnog medija e _ termometar
f _termostat
g _recirkulacioni priključak
h _ ispust


Bojler se izrađuje za radne pritiske od 6, 10, 16 bar u veličinama od 0,15 do 5 m3 (na zahtjev kupca izrađujemo opremu i u drugim dimenzijma).

Voda se zgrijava pomoću:

 • pare do 0,5
 • tople vode do 110°C
 • elektro grijalica (veličina elektro grijalice udređuje se za svaki bojler posebno)
 • kombinacijom para voda struja

Dimenzije zagrijača odgovaraju dimenzijama propisanim po DIN4801.
Cijevni zagrijač vode izrađen je od čeličnih bešavnih cijevi Č1212. Za svaku veličinu zagrijača moguće su dvije veličine ugrađene cijevne grijalice.

Zagrijači vode u kojima se nalaze mediji viših temperatura i pritisaka od navedenih, izrađuju se na osnovu propisa IPK-a. Zagrijač je ispitan pritiskom vode o čemu se naručiocu izdaje atest proizvođača. Zagrijač vode izvana je zaštićen premazom temeljne boje, a iznutra premazom za pitku vodu.

Prilikom narudžbe potrebno je navesti sljedeće:

 • volumen bojlera (m3)
 • površinu cijevnog zagrijača (m2)
 • Prilikom narudžbe grijača koji koriste medije drugih pritisaka i temperatura  potrebno je navesti sljedeće:
 • volumen zagrijača (m3)
 • temperaturu primarnog medija na ulazu (°C)
 • temperaturu primarnog medija na izlazu (°C)
 • temperaturu sekundarnog medija na ulazu (°C)
 • temperaturu sekundarnog medija na izlazu (°C)
 • toplinski učinak (kapacitet  kW)
 • radne pritiske oba medija (bar)

Na vaš zahtijev ugrađujemo i bakreni cijevni zagrijač u odgovarajućoj veličini.
Ostale dimenzije navedene su u tablici.


VOLUMEN (m3) D D1 d1 d2 L L1 L2 L3 S1
0,8 700 500 6/4″ 5/4″ 2460 2335 1810 300 5
1 800 500 2″ 5/4″ 2335 2210 1840 370 6
1,5 900 500 2″ 5/4″ 2790 2665 2070 335 6
2 1000 600 2″ 5/4″ 3020 2875 2240 355 7
2,5 1000 600 NO65 NO40 3635 3490 2855 355 7
3 1000 600 NO65 NO40 4290 4145 3510 355 7
4 1100 600 NO80 NO50 4660 4515 3830 370 7
5 1200 600 NO80 NO50 4895 4750 4025 385 8

 

VOLUMEN S2 S3 n IZVEDBA 1 IZVEDBA 2
m3 F1 m2 d3 kg F1 m2 d3 kg
0,8 6 5 35 1,16 NO40 454 2,67 NO50 467
1 7 5 60 1,45 NO40 492 3,34 NO65 549
1,5 7 5 125 2,17 NO40 678 5 NO65 765
2 8 5 120 2,9 NO40 1000 6,7 NO65 1132
2,5 8 5 120 3,61 NO40 1102 8,5 NO65 1320
3 8 5 120 4,33 NO65 1403 10 NO80 1560
4 9 5 170 5,77 NO65 2010 13,4 NO80 2330
5 9 5 220 7,21 NO65 2240 16,7 NO80 2675