Tip 1600


 • V _ polazni vod
 • R _ povratni vod
 • SP _ sigurnosni polazni vod
 • SR _ sigurnosni povratni vod
 • O _ odmuljivanje
 • TV _ tlačni ventilator
 • VA _ varijator

KONSTRUKCIJA

Kotao s pužnim roštiljem je specijalno konstruiran kotao za izgaranje drvenog otpada i pilovine granulacije do 50 mm te raznih drugih gorovih tvari te granulacije. Kotao je čelične izvedb s odvojenim ciklonom. Unošenje goriva u kotao vrši pužni roštilj. Puž prolazi duž cijelog ložišta. Zrak u ložištu dobavlja tračni ventilator. Potrebna količina zraka određuje se prema vrsti goriva. Pepeo iz ložišta puž iznosi na drugu stranu kotla. Prijelaz topline se vrši dijelom u ložištu, a dijelom u dimnim plinovima. U ciklonu se odvaja leteći pepeo. Ventilator dimnih plinova odvodi plinove prema dimnjaku pa visina dimnjaka nema utjecaj na izgaranje. Učin kotla ovisi o kaloričnoj moći goriva te vlažnosti, a naveden je za gorivo Hd = 15000 kJ/kg i 25% vlažnosti.


OSOBINE

 • veliki stupanj učinka
 • visok učin po jedinici ogrijevne površine
 • male dimenzije kotla
 • lako posluživanje i rješenje dopreme goriva i odstranjivanje pepela
 • ciklon s dobrim učinkom odstranjuje čađ i pepeo pa se time štiti okolina od zagađenja
 • kotao se postavlja u jednom nivou i ne zahtijeva visoki objekat kotlovnice

PRIMJENA

 • kotao se koristi kao izvor tople vode u svrhu centralnog grijanje (do 100 °C) i
 • niskotlačne pare do 0,5 bar.

 

 

TIP KOTLA učin mw GABARITI PRIKLJUČCI NPG
L B H težina V R SP  SR O
PR-1600—TV 1.60 6170 2600 2170 15000 125 125 65 65 40

 

TIP KOTLA DIMENZIJE  SADRŽAJ VODE

m3

L1 L2 V1 V2 V3 H1 B1 B2 x y a b c d
PR-1600—TV 4190 1100 775 1800 2250 3000 2000 1000 240 240 1100 400 1800 400 4.5

 

TIP KOTLA DIMNI VENTILATOR DY TLAČNI VENTILATOR TV VARIJATOR
E.L.M. (kW) Q
(m3/h)
Δp (KPa) °C N (kW) Q
(m3/h)
Δp (KPa)  E.L.M. (kW)
PR-1600—TV 7.5 5000 2.6 250 2 x 1.5 2 x 2000 1.2  1.5